BAKGRUNN

BAKGRUNN

Den Zarathustriske religion (Zarthost på persisk) kom til verden med åpenbaringene av profeten Zarathustra Haechataspa Spitaman. Zoroaster er den greske formen.. Den nøyaktige året han ble født er usikkert og blir fremdeles diskutert av lærde, men det er enighet om at religionen startet for ca3500 år siden i oldtidens Iran.

 Zarathustra var sønn av Pourushaspa og Doghdova. Han ble født i den nord vestre delen av Iran på dagen KHORDAD den sjette dagen i måneden FARVARDIN ca 1500 år BC. Legenden sier at han smilte ved fødselen og når han så på sine foreldre ble de fylt av kjærlighet og håp for fremtiden. De ga han navnet Zarathustra av Spitaman familien (den gyldne stjerne).

Karpanene som var prestene i den gamle religionen  prøvde å hindre hans vei mot ASHA (rettferdighet) ved å utsette han for mange farer men kom han uskadet fra alle farene.

Source

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: