Kā kļūt par zoroastrieti?

Kā kļūt par zoroastrieti?

Pravietis mums mācīja, ka katram cilvēkam ir dots saprāts un sirdsapziņa, lai izdarītu vislabāko izvēli un būtu personīgi atbildīgs par to. Zaratustrietis izvēlas Gudrības godināšanu – tā var pārtulkot mūsu ticības tradicionālo nosaukumumāzdajasna.

 

Vēl ir sastopams uzskats, kapar zoroastrieti nevar kļūt cilvēks „no malas”. Šāds aizliegums joprojām pastāv parsu vidē. Iemesli ir vēsturiski – vietējais indiešu radža 10. gadsimtā atļāva bēgļiem no Irānas apmesties savā zemē ar noteikumu, ka viņi nemēģinās pievērst savai ticībai citām reliģijām piederīgos un zoroastrieši ir cilvēki, kas svēti ievēro doto vārdu. Otrs iemesls ir ekonomisks – parsu kopiena faktiski ir kļuvusi par vienu no Indijas kastām, uzkrājusi lielu bagātību un vēlas ar to rīkoties tikai pati.

 

Bet Zaratuštra saņēma atklāsmi par Labo ticību kā par visas cilvēces reliģiju un autoritatīvākā zaratustriešu organizācija – Irānas Mobedu Andžomāns (mobedi – zoroastrisma priesteri, andžomāns – ticīgo kopiena, šajā gadījumā priesteru asambleja) 1991. gadā pieņēma lēmumu, kurā teikts – „mums ir jāizplata sava reliģija un mēs nedrīkstam atraidīt cilvēkus, kuri to vēlas pieņemt”.

Bet arī uzbāzīgs misionārisms mums nav raksturīgs. Atšķirībā no vienas otras reliģijas, mazdajasna nemāca, ka visi citādi ticīgie nokļūs ellē. Pēcnāves tiesā būs svarīga nevis reliģiskā piederība, bet nodzīvotā dzīve…

 

Lai pieņemtu ticību, jābūt sasniegušam apzinīgu vecumu. Jauniešiem, kas izauguši zaratustriešu ģimenēs par tādu tiek uzskatīts 15 gadu vecums. Pārejošs šķērslis ir dziļš emocionāls pārdzīvojums, depresija, krīzes situācija. Ar vārdu sakot, prasības ir tādas, kā uzsākot jaunu un atbildīgu pasākumu. Cilvēkam jābūt spējīgam nest pilnu atbildību par savu rīcību.

 

Nākošajam zaratustrietim ir jāzina ticības pamati.

Cildenā ticība ir tradicionāla iniciātiskā reliģija. Tas nozīmē, ka galīgo lēmumu pieņem mobeds, kurš veic uzņemšanas rituālu. Tā būtība ir svētās jostas kušti apjozšana un ticības apliecības Fravaran skaitīšana – Es esmu mazdajasnietis. Apliecinu sevi kā mazdajasnietis, zaratuštrietis, izdaru izvēli un dodu solījumu. Solos Labajai domai ar domu, solos Labajam vārdam ar vārdu, solos Labajam darbam ar darbu. Es apliecinu mazdajasnisko ticību, kura pārtrauc strīdus, pašaizliedzīgo, taisnīgo, kura no esošajām un nākošajām ticībām ir visdižākā, vislabākā, visskaistākā.

Pieņemot Labo ticību cilvēks izsaka gatavību kalpot Ašai – patiesības likumam, atbalstīt ticību un veltīt savu dzīvi labām domām, labiem vārdiem un labiem darbiem, cīņai ar meliem un nezināšanu sevī un savā apkārtnē.

Source

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: