Fravahar

Fravahar                                                                                                            

Den Zarathustriske religionens symbol kalles Fravahar som betyr styrke til fremgang. Det er et symbol som har to vinger som hver er delt i tre,som symboliserer “gode tanker, gode ord og gode handlinger”. En ring i midten symboliserer livets evighet, en mann i  midten symboliserer visdom. Han holder en ring i sin venstre hånd som symboliserer vårt løfte til Ahura Mazda om å følge Asha.Han holder sin høyre hånd opp som symboliserer “det er kun en gud”. Den har en hale som er delt i tre. Disse tredelte symboler symboliserer “onde tanker, onde ord og onde handlinger”. Det er disse valgene som holder oss nede og påvirker vår fremtid. De to stavene under symboliserer: Den venstre Angra Mainyu,(onde krefter) den høyre Spenta Mainyu.(gode krefter).

fravaharNorsk

 

Source

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: