Avestaye Koshti Bastan

Avestaye Koshti Bastan 

Avestaye Košti

By:Mobed Kamran Jamshidi

 

 

Xšna oθra . Ahurahe . Mazdāo …

 

Humata . huxata . hvaršta . yazamaide …

 

Manešni o govešni o konešni, tani o ravāni, giti o meyno, ažeše hama guna vanāhi, avāxš o pašimān, pe patet hom.

Šekaste ahriman bād. (3)

 

Razeštyā . chistiā . Mazda dātyā . ašaonyā . daenayāo . vanghoyā . Māzda yasnoiš …

 

At . ve . staotā . aojāi . Mazdā . anghāchā .

yavat . ašā . tavāchā . isāyi chā .

dātā anghe uš . aredat . vohu . mananghā .

haiθyā . varštām . hyat . vasnā . frašo temem …

 

Staomi . ašem .Ašem . vohu . vahištem . asti… Uštā . asti…Uštā . ahmāi . hyat . ašāi . vahištāi . ašem…

 

Yaθā . ahu . vairyo… Aθā . ratuš . ašāt-chit . hachā…

Vangheuš.dazdā.manangho.šyaoθananām.angheuš. Mazdāi…

Xšaθrem-chā.Ahurāi.a… yim.drigubyo.dadat.vāstārem.  (2)

 

Ašem . vohu . vahištem . asti… Uštā . asti…

Uštā . ahmāi . hyat . ašāi . vahištāi . ašem… (1)

 

   ( Fravarāne )

 .Mazda . yasnu . ahmi 

 

Mazda . yasnu . Zaraθuštriš . fravarāne . āstu taschā . fravaretaschā …

 

Āstuye humatem mano.

Āstuyehuxtem vacho.

Āstuye hvarštem šyaotanem.

 

Āstuyedaenām vanguhim māzdayasnim.

 

Fraspāyao . xezrām . nizāsnai . tišem . xaeθva . datām. Ašaonim.

 

Yāhāi . tināmchā . buš yein . tināmchā .

 

Maziš tāchā . vahiš tāchā . sraeš tāchā . yā . āhu iriš. Zaraθuštriš …

 

Ahurāi . Mazdāi . vispā . vohu . chinahmi …

 

Aešā . asti . daenayāo . Māzda yasnoiš . āstu itiš .

 

 

Jasa . me . avanghe . Mazdā … (3 times)

 

Ašem . vohu . vahištem . asti… Uštā . asti…

Uštā . ahmāi . hyat . ašāi . vahištāi . ašem…

 

 

Hamā zur bim . hamā zure hamā ašu bim . hamā zure viš kerfe bim . ham kerfeye kerfe kārān bim . dur az vanāh o vanāh kārān bim . ham kerfeye . baste koštiān o nikān o vahāne haft kešvar zamin bim …

 

Ata jamyāt yata āfrināmi.

 

Ašem . vohu . vahištem . asti… Uštā . asti…

Uštā . ahmāi . hyat . ašāi . vahištāi . ašem…

 

Š = sh

θ = th

ā = aa

x = kh

 ********************************

For Mazda Ahuras tilfredshet,

Priser jeg gode tanker, gode ord og gode gjerninger.

For de destruktive tanker, ord og gjerninger, manifestert gjennom mitt legeme og sjel, verdslig eller åndelig,er jeg trykt ned, jeg gir avkall på dem. Med tre ord distanserer jeg meg selv (fra dem).

 

Jeg bekjemper svik og ødeleggelse! (3)

 

Den Mazda-gitte oppfatning, den mest riktige, og de rettferdige (er) den gode Daena av Zarathushtra.

 

“Jeg er, O Mazda, din lovpriser og skal fortsette å anse meg selv som det,

så lenge jeg har styrke og vilje gjennom rettferdighet.

Dette skal fremme livets lov gjennom et godt sinn,

for med sanne handlinger å fornye livet slik Mazda ønsker. “

Jeg priser Asha som er den beste godhet.

Det bringer ushtâ (strålende lykke).

Ushtâ kommer til den personen som er rettferdig for den beste rettferdighet (sannhet).

 

Både Ahu (samfunnsleder) og Ratu (åndelig leder) skal velges på grunn av sin rettferdighet. Disse to utnevnelser er gjort med et godt sinn, slik at handlingene i livet blir gjort for Mazda (vist, for å fremme verden). Og styrken til Xshathra er for de som gjenreiser den rettferdige som er undertrykt.

(2 ganger fra “både …”)

 

Asha er den beste godhet. Det bringer Ushtâ.

Ushtâ kommer til den personen som er rettferdig for den beste rettferdighet (sannhet).

 

Jeg, med min takknemmelighet og overbevisning, velger for meg selv

å tro på Mazda og være en Zartoshti.

 

Jeg setter pris på gode tanker, gode ord og gode gjerninger.

Jeg setter pris på Den Gode Religion (I Avesta kalles Zarathustrianismen Den Gode Religion)Og for å være en Mazdayasni som setter deg fri, lærer deg selvtillit, og er rettferdig. Derfor av religionene som har vært og som skal komme, er dette den største, beste, og mest sublime (utmerket).

 

Den er guddommelig og Zartoshti.

Jeg tilskriver alt godt til Mazda.

Slik er min takknemlighet for Den Gode Religion.

 

Kom til min hjelp, O Mazda. (3 ganger)

 

Ashem Vohu …(1 gang)

 

”Rettferdighet er det beste og er sann lykke,

lykke er for den som er rettferdig for den beste rettferdighet.”

 

 

Må vi forenes i styrke og rettferdighet. Må vi forenes i å utføre gode gjerninger og forenes med gode

mennesker. Måtte vi være langt fra synder og syndere. Må vi bli forent med Zarathustrier og de gode

menneskene i verden (syv kontinenter på jorden).

Bli den måten vi ønsker.

O Maszda hjelp meg trygt over Chinvad bro (dommens bro som sjelen må krysse på dommens dag)

Source

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: