Amesha Spentas

Amesha Spentas                                                                                                   

Amesha Spenta er essensen som den gode religion av Zarathustra er fundert på. Amesha Spenta er aspekter av Ahura Mazda. Ahura Mazda skaper den uavhengige eksistensen av Amesha Spenta i den perfekte verden av skapelsene. Noen ganger er de personifisert og opphøyet i Gathaene.

Noen ganger er Ahura Mazda beskrevet som deres far. Noe av det essensensielle kan vi ta inn i våre liv, f.eks Et godt sinn og fromhet. Andre sees på som idealer, som aktualiseres i våre liv ved handlingene våre som rettenkende mennesker. Her er det et skille i Gathaene mellom den ideelle formen for eksistens og den fysiske formen for eksistens.

Det er etthundre og syv aspekter ved Ahura Mazda. De seks Amesha Spentaene, sammen med Sraosha, en eller to er våre plikter som mennesker i den materielle verden, og alle Zaratustrier skal følge dem.Underkastelsen eller Sraosha til Ahura Mazda. De seks Amesha Spentas er som følger:

1. Asha Vahista (Ny persisk: Ardibehesht) Den høyeste, beste Sannhet, også den høyeste formen for Rettferdighet. Denne Sannheten beskriver hvordan verden burde være i sin ideele form. Hensikten er Den Rettferdige hensikt og handlinger i henhold til den høyeste formen for Rettferdighet.

2. Vohu-Mana (Bahman): Det gode sinnelag. Den mentale kapasiteten til å forstå Asha, forstå naturen til vår verden og gjenkjenne forskjellen mellom det ideelle og det virkelige. Dette er da et instrument for  å kjenne det moralske.

3. Spenta Armayity (Esand/ Asfand-Armadh): Den hellige holdningen. Teologisk er det holdningen til fromhet mot Kilden til livet og den absolutte Sannhet; Etisk er det holdningen til fromhet som er av viktighet for det Gode. Det karakteriseres som Rett Tenkning.

4. Khshathra-Vairya (Sahrivar): Det ideelle området. Det er den ideelle sosiale og politiske strukturen i vår verden. I klartekst kan vi kalle det det ideelle samfunnest. I teologiske termer, Himmelriket.

5. Haurvatat (Khordad) Tilstanden av en fullkommen tilværelse,i fysisk og åndelig integritet. Det er i sin fulle form den perfekte tilstanden i verden.

6. Ameretat (Amordad) Tilstanden av evig glede og harmoni.

Source

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: