101 navner av God

101 navner av God

 

101 navner of God

  Avestaic English Norsk
1 Yazat or Izad worshipful or praiseworthy Prisverdig
2 Harvesp tawaan All powerful Allmektig
3 Harvesp aagaah All knowing Allvitende
4 Harvesp Khoda Master of all Herre over alt
5 Abdah Without beginning Uten begynelse
6 Ave anjaam Without end Uten ende
7 Bonesht Root of creation Skaperverkets opprinnelse
8 Fraakh tanda Final end or permanent Kraften til uendelig utvikling (1)
9 Jamagh Greatest of all Størst av alt
10 Fraj tara Best of all Best av alt
11 Tum avijya Purest of pure Det reneste av det rene
12 Abra vandaa Above all Herren over alt
13 Par vandaa In the tune with all I harmoni med alt
14 An ayaapah Unfathomable Ufattelig
15 Hum ayaapah All aware Oppmerksom på alt
16 Adaru Most righteous Den mest rettferdige
17 Giraa Helper to all Alles hjelper
18 Achem Without cause Uten årsak
19 Chemnaa Cause of all Årsaken til alle årsaker
20 Sapinaa Benefactor Velgjører
21 Avzaa Enricher Beriker
22 Naashaa Dispenser of equitable justice Ustoppelig rettferdighet
23 Parvaraa Sustainer Vedlikeholder
24 Paanah All guarding  Vokteren av alt
25 AAyin aayi nah Multi form I alle former
26 An aayi nah Formless Formløs
27 Khra oshid tum Absolutely needless Absolutt uavhengig
28 Meinu tum Holiest Den helligste
29 Vaasnaa Omnipresent Allestedsnerværende
30 Harvesp paas Most supreme Den mest suverene
31 Huse paas Worthy of praise Den som er verdt å prise
32 Har omid Hopes for all Alles håp
33 Har nik frah Best auspicious soul Han er den gode handlingens ånd
34 Bish tarnaa Compassionate Medfølende
35 Taru nish Destroyer of evil Ødeleggeren av ondskap
36 Anao shak Immortal Udødelig
37 Far shak Grantor of wishes Herren som garanterer våre ønsker
38 Pajhu hida Worth investigating Verdt å undersøke
39 Khavar Illuminous Skinnende
40 Avakh shaayaa Generous Gavmild
41 Avarzaa All bestower  Vedlikeholder
42 Asi tov Unconquerable or harmless Uovervinnelig
43 Ra kho Without need Herren trenger ingenting
44 Varun Savior Frelseren
45 Afri pah Undeceivable Umulig å bedra
46 Ave fariptah undeceiver Han vil aldri bedra
47 Adhavi Without dualism (HE is the ONE) Han er en
48 Kaamerut Master of his will Han er herre over sin vilje
49 Furmaan kaam His will is the law Hans vilje er lov
50 AAyekh tan Unique Han er unik
51 Afra moush All remembering Han husker alt
52 Hamaa rnaa Reckoner Han holder regnskap
53 Shnaa yaa Omniscient Han er allvitende
54 Atars Fearless Fryktløs
55 Abish Above suffering Over lidelse
56 Afraaz dum Most glorious Den mest skinnende
57 Humchun Unchanging Uforanderlig
58 Meinou stigar Creator of astral world  Skaperen av den himmelske verden
59 Ameinou gar Creator of material world Skaperen av den materielle verden
60 Meinu nahaft Unique in spirit Den eneste ånd
61 Aazar baat gar Maker of fire to water Skaperen ild fra vann
62 Aazar nam gar Maker fire to water vapor Skaperen ild av damp
63 Baat aazar gar Maker of fire to air Skaperen ild av luft
64 Baat nam gar Water from vapor Skaperen av vann fra damp
65 Baat gel gar Maker of earth from air Skaperen av jord fra luft
66 Baat gird tum Maker of everything on the earth Skaperen av alt på jorden
67 Aazar kibrit tum Lighter of all fires Skaperen av all ild
68 Baat gar jay Creator of wind Skaperen av vind
69 Aav tum Creator of water Skaperen av vann
70 Gel aazar gar Volcano Skaperen av vulkaner
71 Gel vaat gar Air around the earth Skaperen av jordens alle vinder
72 Gel nem gar Water around the earth Skaperen av all jordens vann
73 Gar gar The master architect Mesterarkitekten bak alt
74 Gar-aa gar Creator of mankind Skaperen av menneskeheten
75 Gar-aa gar gar Creator of all life Skaperen av alt liv
76 Agar aa gar Creator of 4 elements Skaperen av de fire elementer
77 Agar aa gar gar Creator of stars Skaperen av stjernene
78 Ago man Above doubt Han er uten tvil
79 Aza maan Timeless (infinite) Han er tidløs og uendelig
80 Akh vaan Sleepless Han våker alltid
81 Aamusht husyaar Ever intelligent Uendelig vis
82 Fashutnaa Protector of body Beskytteren av legemet
83 Pata maani Lord of moderation Herren av moderasjon
84 Chir Unbeatable Uslåelig
85 Piruz gar Victorious Seierrik
86 Khodaavand Master of creation Skapelsens herre
87 Ormazd The all knowing Den all vitende
88 Abrin kuhan tavaan Self creator Han er selvskapende
89 Abrin no tavaan The Great rejuvenator Den store forynger
90 Vaspaan All peovider Forsørgeren
91 Vasp aar Guardian of all Vokteren av alt
92 Ahu Lord of Lif Herren over livet
93 Avakhshi daar Forgiver Tilgiveren
94 Data aar The creator Skaperen
95 Rayumand Radiant Skinnende
96 Kharumand Glorious Herlig
97 Kerfagar Master of righteousness Herren over rettferdighet
98 Daavar Judge Dommer
99 Bukhtaar Redeemer Fornyer
100 Farshugar Resurrector Gjenoppstående
101 Hadhaa Self creator Er selvskapende

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: