Ahura Mazda

Ahura Mazda

Prof.Farhang Mehr

Zarathushtra oppfatning av Gud er uendeleg i tid og rom (Y31.8), konstruktivitet og velgjørenhet I immanens (Y51.6, Y47.3, 6), visdom og sannhet i essens (Y28.2, 3, 4, Y51.7 ). Gud ser ut til å virkeligjøre seg for mennesket mennesket bare i sine attributter og Zarathushtra definerer den uendelige Gud i etiske termer.

Ifølge Gathaene, er han Visdom, Rettferdighet- Sjelefred-med-kjærlighet, guddommelig Kraft, Perfeksjon og evighet. Han er lysets Lys, og all godhet kommer fra Ham. Hans attributter er evige moralske begreper uttrykt i rene abstraksjoner. De er aspekter av Ahura Mazda, men forsøk har blitt gjort for å personifisere dem som erkeengler.

Glimt av disse attributtene bor i hvert eneste menneske, og gjennom dem, kan han som medarbeider av Gud samhandle med Gud hvis han velger det. Det er kun gjennom disse attributtene vi som begrensede mennesker kan forstå og beskrive den ellers uforklarlige og uendelig Ahura Mazda.

Godhet, konstruktivitet, og rettferdighet (sannhet) er sentrale i Zarathushtra konsept av Ahura Mazda.

Begrepet Ahura Mazda betyr Herren av både himmelske og jordiske verdener. Ahura betyr “liv ” og Mazda betyr “visdom». Ahura Mazda er Essensen og Herren av liv og visdom.

Visdom og sannhet er de konstante trådene som går gjennom Gathaene.

De Seks kardinal tilnavn av Ahura Mazda, som kollektivt kalles Amesha Spenta, er essensen I Ahura Mazda. Hver av dem i sin sublime universalitet representerer Ahura Mazda, men ingen er Ahura Mazda. Ahura Mazda er hver og alle av dem – begrepet mangfold i enhet. (Y28.3, Y31.7). Følgende utgjør de seks tilnavn.

Vahishta Mana

Vahishta Mana er det sublime universelle sinnet. Det er essensen av god og hellig visdom.

Zarathushtra oppfattet Ahura Mazda i sin visdom (Y32.8), og instruerte folk til å velge mellom ulike ideer med råd av gode tanker (Y30.2). Vahishta Mana betyr den allvitende Gud, og er den første i hierarkiet av attributter.

Asha Vahishta

Asha Vahishta er den sublime universelle sannhet-rettferdighet. Rettferdighet og sannhet er identiske og utskiftbare. Asha representerer den evige lov som styrer universet. Den naturlige og guddommelige lov sammenfallende i Asha. Asha er også Ahura Mazda vilje. Det står andre I hierarkiet av attributter og er skapt i Ahura Mazdas gode sinn.

De to egenskaper Vohu Mana og Asha vises ofte sammen i forbindelse med Ahura Mazda. Duchesne-Guillemin kaller dem den hellige triade. Prosessen med Zarathushtras opphøyelse til profetverdighet reflekterer den felles funksjonen av de tre.

Khshatra Vayria

Ingen norske ord kan forklare det helt og presist. Khshatra antyder en kombinasjon av hellige, gode og konstruktive muligheter, det betyr guddommelig hegemoni, makt og innflytelse. Khshatra representerer den sanne Kraft som fremmer kjærlighet og eliminerer hat, fremmer harmoni og stanser stridigheter, induserer ydmykhet og undertrykker falskhet, sprer rettferdighet og utelukker hevn.

Spenta Armaity

Spenta Armaity legemliggjør kjærlighet og ro. Det viser den iboende holdning av velvilje og selvbevissthet, det høyeste engasjement og uselvisk tjeneste. Det antyder noe som gir uten forventning, pliktoppfyllende uten tanke på belønning.

Hurvatat

Hurvatat perfeksjon – en tilstand av all-round kvalitet og fravær av begjær.

Ameretat

Ameretat betyr udødelighet. Det innebærer evigheten, udødelighet, og er uten begynnelse og slutt.

Livet i videste betydning er i Ahura Mazda, som ikke er født, eller er forgjengelig. Universet eksisterer og livet er opprettholdt gjennom Ham. Ameretat er uten tid og rom. Hurvatat og Ameretat er ofte sammen og er assosiasjoner av de to.

Selv om de ikke er inkludert i de seks, utgjør Spenta Mainyu en annen kardinal egenskap av Gud. Det er den sublime konstruktiv kraft, den universelle kraft kreativitet, essensen av godhet (Y33.1) og spissen av positivitet. Spenta betyr vekst, styrking og fremgang. Det symboliserer Guds produktivitet. Det er selv-realisering kvalitet eller aktivitet av Ahura Mazda, Dhalla, zoroastrisme. Det er en selv-genererende energi som førte til etableringen og utviklingen av universet. Spenta Mainyu er dynamisk, og etableringen er en pågående prosess. Som Zaehner har sagt, for Zarathushtra, betydde hellighet også overflod, vekst og helse. The Dawn og Twilight av zoroastrismen.

Ahura Mazda er skaperen. De Gathiske ord som formidler den ideen, er Datar og Tashea. Det første ordet (fra roten Da) betyr giver og Opprettholder (Y43.5, Y46.9). I denne forstand er alle velsignelser gitt av Gud og alt som er godt kommer fra ham. Det andre ordet (fra roten Tash meningen klippe og forme) betyr former, designer og skaper (Y44.5). I denne forstand er alle kreasjonene designet og laget av Gud.

Derfor innebærer opprettelse av en kombinasjon av å gi og forme, som kommer fra designe, forme og forsterke. Skapelsen var ikke ex Nihilo – ut av ingenting. Skapelsen har alltid vært i Gud og med Gud.

Ifølge Gathaene, er Ahura Mazda den Absolutte, den All-perfekte, Ånd av alle Ånder, Essensen av vesen, den første årsak, skaperen (Y44.3), Opprettholderen (Y44.5), kilden til godhet , til den sublime Visdom, Sannhet, kvintessens av rettferdighet, den konstruktive makten, den evige lovgiver, den uforanderlige, den ultimate virkelighet, og den eneste som er verd å bli tilbedt. Ahura Mazda er transcendent, iboende, og a-personlig. I hans transcendens, er han uendelig stor og hinsides alle skapninger. Han er uavhengig av kosmos, men kosmos avhenger av ham. Han har ingen romlig plassering. Åpenbaringen, profetskap, og intuisjon er knyttet til transcendens av Ahura Mazda.

I hans immanens, manifesterer han seg i hele skaperverket. Han er tilstede overalt i kosmos: i korn I sand, i frø av planter, i dyr, og i ånden av mennesket. Han er i og med, samt ut og utover, alle kreasjoner. Han er utenfor tid og rom, gjennom tid og rom er med og i ham. Alle skapelser finnes I nærvær av Gud.

Kosmos tilslører ikke Gud, det er heller ikke hans legeme, men kosmos har en sjel (Y29.1). Det er et uttrykk for Guds kreativitet. I sin a-personlighet, er han ikke en person, men har et personlig forhold til mennesket. Han er abstrakt, men reell, han er en ren monade og blottet for antropomorfe egenskaper. Antropomorfiske ideer er sjeldnere i Gathas enn i alle andre skrifter, sier George Carter

zoroastrisme og jødedommen, (1970). De få referanser til Guds altseende øyne og belønnedistribusjon hender bør tas som metaforer. Gud har ingen form, han er essensen i bevisstheten uten et bevisst selv.

Verdighet og åndelighet av Ahura Mazda, presentert av Asho Zarathushtra var en nyskapning i den antikke verden. Det var et nytt konsept introdusert i en ny tro. Zarathushtra presenterte Gud som moralsk perfeksjon, å bli elsket og fryktet. Ahura Mazda er en rettferdig og ikke en hevngjerrig Gud. Han er skaper av alt godt og alle gode ting. Ødeleggelse utgår ikke fra ham. Dette innebære ikke at det eksisterer en ur ødelegger. Godt og ondt i Zarathushtrisk tradisjon representerer en moralsk og ikke en kosmisk dualisme. Ingenting kan avlede oppmerksomheten fra den monoteistiske karakter til Zarathushtrianismen, ingenting kan kritisere dybden på den moralske

dualisme i troen.

For å konkludere, mener Zarathushtrisk tro på skaperen-opprettholder av universet som er allvitende, allestedsnærværende og allmektig, han har ingen begynnelse, ingen slutt, og er uforanderlig og evig, han er den eneste verdig tilbedelse, han skapte universet i sine gode tanker (Vahishta Mana), formet den i sin samvittighet (Daena), manifesterte det gjennom sin velvillige ånd (Spenta Mainyu), og satte det i gang med hans vilje (Asha) – den evige lov, rett og rettferdighet.

Ahura Mazda skapte mennesket som hans medarbeider med fakultetene å skjelne mellom rett og galt, og å arbeide for fremme av universet. Ahura Mazda avslørte sin evige lov til profeten Zarathushtra i Gathaene, han forkynte loven av konsekvenser og realiteten av etterlivet, og han foreskrev sann lykke (Ushta) for de rettferdige.

Tilhengerne av Gathaene bør be gjennom rettferdige tanker, handlinger, ord Asha, den gode visdom Vohu Mana, og kjærlighet og ro i Armaity, som den gode ånd Ahura Mazda kan gi dem med den perfekte lykke med Hurvatat og guddommelige kraft Khshatra for å bringe trøst til sjelen i universet og for å forevige seg selv.

 

”Oversatt fra engelsk av Tor Fagerhaug”

Source

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: