گاهشمار 3753 زرتشتی – 1394 خورشیدی

سال نو بر همگان فرخنده و همایون باد

3753
زرتشتی

1394
خورشیدی

بنام خدای بهار آفرین         بهار آفرین را هزار آفرین
به جمشید و آیین پاکش درود        که نوروز از او مانده دریادبود

دریافت نیایش سال نو

New-Year-Avesta-P1

New-Year-Avesta-P2

دریافت گاهشمار زرتشتی 3753 به همراه 1394 خورشیدی

000_Arshtad

001-Farvardin

002-Ordibehesht

003-Khordad

0004-Tir

005-Amordad

006-Shahrivar

007-Mehr

008-Aban

009-Azar

010-Dey

011-Bahman

012-Esfand

Advertisements

Posted on March 15, 2015, in گاهشمار دینی زرتشتیان. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: