شاه ورهرام ایزد

نیایش شاه وَرَهرام ایزد

shav 

بیستمین روز از هر ماه در گاه شماری ایرانی « وَرَهرام » نامیده می شود ،ورهرام به چم پیروزی و ورهرام ایزد ، به چم پیروزی قابل ستایش است

در باور ایرانیان پیروزی همواره با ارزش و قابل ستایش بوده است به همین دلیل در اوستا سرود های زیبایی در ستایش پیروزی آمده است

ایرانیان باستان پیش ار آغاز هر کار گروهی ، در نیایش گاه ویژه ایگرد می آمدند و سرود های ستایش پیروزی را با هم می خواندند و با روانی نیرومند و اراده ای استوار ، برای پیروزی ، پای به میدان مبارزه ی زندگی می گذاشتند 

این مکان ها به تدریج به نیایش گاه ورهرام ایزد شناخته شده گشت.اکنون زرتشتیان دست کم ماهی یک بار ، در روز ورهرام ، در نیایش گاهشاه ورهرام ایزد گرد هم می آیند و اهورا مزدا را نیایش می کنندو از او می خواهند که پیروزی را در زندگی ، بهره ی آنان گرداندو نیز همه ی کسانی را که به پیروی از پیام اشو زرتشت در« تازه گردانیدن ِ زندگانی » ، « پیش بردن جهان هستی » و« گسترش آیین راستی » می کوشند ، پیروز و سر افراز گرداند

نیایش گاه های شاه ورهرام ایزد در خرمشاه یزد ، ذین آباد یزد ،شریف آباد اردکان ، امیریه ی تهران ، تهران پارس ، کرج ،کرمان و اهواز وجود دارد

  برگرفته از کتاب نوروز تا نوروز ، کورش نیکنام

Arshtad_design3

3_vra Arshtad_design3

شاه ورهرام ایزد

اساس بینش ایرانیان باستان پیش از آفرینش جهان مادی، گوهر وجودی موجودات در دنیای مینوی و جهانِ فروهران بود

ورهرام که واژه اوستایی « وِرِتْرَغْنْ » و در شکل فارسی امروزی «بهرام» به معنی پیروزی و موفقیت است. شاه یا شهریار در اوستا «خشتراوئیریه» به معنی تسلط داشتن برنفس و فرمانروایی می‏باشد

  «اشوزرتشت درگاتها آرزوی زینت یافتن به این صفت را از اهورامزدا دارد» هات 48بند8

ایرانیان بر این باور بودند که انسان فرهیخته از زنان و مردان در جایگاه خداوند در جهان مادی حضور دارند است

در بند اول نماز بسیار مهم «یتااهو» اشوزرتشت خود را «رتو» یا «رد» می‏نامد که اشاره به همین موضوع است

 در مکتب‏هاي عرفان ایرانی، انسانی که به درجه‏ی عالی عرفانی دست پیدا می کند، شاه یا سلطان لقب می گیرد

موفقیت و پیروزی بن مهم و اساسی این اندیشه بشمار می رود که انسانها را امیدوار و جوینده بار می‏آورد

از همین‏گونه مکانی به عنوان « شاه ورهرام ایزد» تذکری است برای باور مردم مومن به این اندیشه

 بهرام در اوستا ورترغن و در پهلوی ورهران می باشد. تبدیل (نون) ورهران به میم مانند تغییر بان پهلوی به بام است. درادبیات مزدیسنا ورهرام و در بندهش واهرام گفته شده است. بهرام در رتبه و مقام سروش و در مهریشت بهرام یاروهمراه مهر یعنی فرشته‏ی رزم و پیکار و پاسبان عهد و پیمان است. در فقره‏ی 47 بهرام یشت خواهیم دید که بهرام با همراهی مهر و رشن جلوه‏گر است و جویا می‏باشد که فریبندگان (مهر) یعنی مردمان پیمان شکن مهر و عهد نشناس را به سزا رساند و خوار شمرندگان (مهرو رشن) یعنی عدالت را دچار گزند و رنج نماید

 بهرام به معنی فتح و پیروزی است. بهرام فرشته‏ی پیروزی و نگهبان پیروزی است. درهنگام جنگ و نبرد هماوردان برای پیروزی یافتن و چیرشدن بدو متوسل شوند و او را بیاری بخوانند

نگهبانی روز بیستم ماه سپرده به فرشته ی پیروزی بنام بهرام(بهمن- وهمن) روز می‏باشد که روز پاکی شمره می‏شود و زرتشتیان آن‏روز را جشن گرفته و به پرستشگاه آتش بهرام می‏روند

 برگرفته از: ادبیات مزدیسنا یشت ها (جلد دوم) زَند و گردآوری پورداود 

Arshtad_design3

ستودن  شاه ورهرام ايزد

 سرور امشاسفندان شاه ورهرام ايزد است

دادخواه دردمندان شاه ورهرام ايزد است

آذر و ارديبهشت و آن سروش پاسبان

تابش آن نور يزدان شاه ورهرام ايزد است

لنگر كشتي و دريا زورق باد مراد

دستگير مستمندان شاه ورهرام ايزد است

كوه و دريا و زمين سوراخ‌هاي پر شكاف

دادرس ازچون و چندان شاه‌ورهرام‌ايزد است

آهن و فولاد و مس را مي‌ كند درياي آب

كارساز پتك سندان شاه ورهرام ايزد است

تيغ و شمشير و كمندو جنگ‌هاي بي‌كران

قوت بازوي مردان شاه ورهرام ايزد است

گه گلستان گردد و گاهي بسوزد بركنش

رهنماي هوشمندان شاه ورهرام ايزد است

ببر و شير و اژدها و ديو و جادو و پلنگ

برون ايشان و زندان شاه ورهرام ايزد است

باد و طوفان و نهنگ و موج گرداب غضب

آن زمان فرياد مردان شاه ورهرام ايزد است

دزد و گرگ و رهزن و رهدار در راه سفر

ياور خود را يقين دان شاه ورهرام ايزد است

ريشخند كس مكن تا مي‌تواني در جهان

قاتل آن ريشخندان شاه ورهرام ايزد است

گر به بند دشمني گر به بند اژدها

درگشاي پايبندان شاه ورهرام ايزد است

خاكساري پيشه كن تا همتت گردد بلند

پادشاه ارجمندان شاه ورهرام ايزد است

غم مخور بهرام رندانه آيد بخششت

پادشاه كل رندان شاه ورهرام ايزد است

Advertisements

Posted on May 10, 2014, in آتشکده ها و نیایشگاه ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: