جشن ارديبهشتگان

جشن اردیبهشتگان خجسته باد

 

a_n 7777

اردیبهشت یا اشه وهیشته سومین روز از ماه زرتشتی ، دومین ماه ازگاه شماری ایرانی و اردیبهشت در نقش مادی خود از روشنایی وآتش پاسداری می کند. و چون اهورامزدا سرچشمه همه ی روشنایی‌ها و آتشی است مینوی و سراسر پاک و روشن،  این شوند (دلیل) آن شده که نمادِ گیتی و این جهانیش یعنی آتش و روشنایی (نور) پرستش سو(قبله) قرار گیرد . و چنانکه گفته شد، چون اهورامزدا سراسر راستی ، پاکی و سرچشمه اشه (اشا) است  و نماینده اشه (اشا) در گیتی آتش است آتش و فروغ و روشنایی در دین زرتشتی پایگاهی ارجمند یافته است

اَردیبهشت در اوستا به صورت اَشَه وَهیشتَه آمده است. بخش نخست ، اَشَه یا اَرتَه به معنی درستی و راستی و هنجار و بخش دوم صفت عالی است به معنی بهترین ، بنابراین اردیبهشت یعنی بهترین راستی یا بهترین هنجار و قانون خواهد بود -1

باید دانست که  بزرگداشت سه آخشیج سودمند دیگر (آب و باد وخاک ) نیز در دین زرتشتی سفارش شده اند. چون هر آنچه نیک  و سودمند است اهورایی است و در مسیر اشه، پس گرامیداشت آن نیز بایسته است

اكنون نيز زرتشتيان در جشن ارديبهشتگان به نيايشگاه‌ها مي‌روند و با خواندن ارديبهشت‌يشت، اهورامزدا را به خاطر آفريده‌هاي سودمندش سپاس مي‌گويند

——————

(1)

از نوروز تا نورز ، موبد کورش نیکنام

Advertisements

Posted on April 21, 2014, in جشن ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: