زایش اشوزرتشت

زایش اشوزرتشت

Zadrooz_Zartosht1

در آیین زرتشتی باور بر این است که اشوزرتشت،پیام آور راستی‌ و خرد،۱۷۶۸ سال قبل از میلاد مسیح به روز خرداد از ماه فروردین( ششم فروردین) در سرزمین ایران زاده شد. در نوشته‌های پهلوی ،زادگاه اشوزرتشت را شهر (رگه) بیان کرده اند.در نوشتهای دوره ساسانیان این مکان را در نزدیکی‌ دریاچه چیچست ( ارومیه) در آذربایجان دانسته اند. از سوی دیگر پژوهشگران امروزی مکان زایش اشوزرتشت را ایران( خوارزم بزرگ) می‌دانند

Advertisements

Posted on March 25, 2014, in جشن ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: