گاهشمار دینی 3752 زرتشتی

گاهشمار دینی 3752 زرتشتی

takhte-jamshid

new-year-z

فروردین ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Farvardin

اردیبهشت ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Ordibehesht

خرداد ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Khordad

تیر ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Tir

امرداد ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Amordad

شهریور ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Shahrivar

مهر ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Mehr

آبان ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Aban

آذر ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Azar

دی ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Dey

بهمن ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Bahman

اسفند ماه از 3752 زرتشتی – برای بزرگ نمایی بر روی فرتور کلیک کنید

Esfand

Advertisements

Posted on March 10, 2014, in گاهشمار دینی زرتشتیان. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: