ارزش آتش

وقتی كسی جلو ی آتش هست ، با پارچه باید دهان خود را بپوشاند چونکه آتش یكی از نمادهای پاك كننده در فرهنگ ایران باستان است و در كنار آب ، هوا و خاك ارزش ویژه ای دارد,آتش با روشنایی و گرمای خود از پدیده های سود بخش است

هنگامی كه آتش بان برای اضافه كردن چوب به آتش به سرودن نیایش اوستایی مشغول می شود با احترام ویژه ای كه نباید بازدم تنفسی و یا قطره ای از آب دهان به این پدیده پاك برسد و ناپاك شود پارچه ای سپید هماهنگ و همانند آنچه پزشكان به هنگام جراحی استفاده می كنند بر دهان خود می گذارند

Mobed_Holy_Fire

Advertisements

Posted on January 25, 2014, in گوناگون. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: