دین کوروش بزرگ و داریوش بزرگ

دین کوروش بزرگ

Cyrus_The_Great_Pasargadae

در بابل و جاهای دیگر، مدارک فراوانی در ارتباط با آسان گرفتن کوروش در امور دینی بدست آمده و هیچ نشانه‌ای از تعصب وی به دین ملی‌اش دیده نشده‌است. دربارهٔ اینکه کوروش چه دینی داشت، اختلاف نظر وجود دارد

کوروش می‌بایست پرستندهٔ اهورامزدا بوده‌باشد

گزنفون: کوروش در بارگاهش پیرامون مسائل دینی از رهنمودهای مغان پیروی می‌نمود

مری بویس قویاً استدلال می‌کند که کوروش خود یک زرتشتی بود که چنان پا جای پای نیاکان خود می‌گذارد. او خاطرنشان می‌سازد که آتشکده‌ها و نیایشگاه‌های پاسارگاد نشان‌گر کنش به آیین‌ زرتشتی‌است و متن‌های یونانی نیز به عنوان شاهد آورده‌اند که مغان زرتشتی جایگاه‌های ارزنده‌ای در دربار کوروش داشته‌اند

لوییس گری باور دارد که کوروش دقیقاً پیرو آئین ایرانیان‏ باستان بود. وی باوردارد دین کوروش به آئین ارائه ‏شده در اوستای جدید نزدیک‏ بوده

جورج کامرون و والتر هینتس باور دارند که کوروش پیرو دین زرتشتی بوده‌است و دلیل این استدلال را آتشدان‌های ساخته‌شده در فضای آزاد و برج نگهداری آتش در پاسارگاد می‌دانند

ماکس مالوان می‌گوید که کوروش زرتشتی بوده‌است و رفتار او با آموزه‌های زرتشت و اصول دین او نقاط مشترک بسیاری دارد

دین داریوش بزرگ

darus

بی شک داریوش بزرگ زرتشتی بوده ، در اینجا اشاره می کنیم به کتیبه های داریوش و نوشته روی مقبره اش. در نقش برجسته کتیبه بیستون نیز می توان داریوش بزرگ و نماد فروهر را در کنار هم مشاهده کرد

من داریوش، شاه بزرگ، شاه، شاه پارس، شاه سرزمین‌ها (کشورها)، پسر ویشتاسپ، نوه ارشام هخامنشی هستم. پدر من ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ، ارشام، پدرارشام، اریارمن، پدر اریارمن، چیش پیش و پدر چیش پیش، هخامنش بود. ما بدلیل این که از دیرگاهان از خاندانی اصیل و شاهانه بودیم، هخامنشی خوانده شدیم. ۸ نفر از خاندان ما پیش از این شاه بوده‌اند و من نهمین هستم. ما ۹ نفر پشت سر هم شاه بوده و هستیم. به خواست اهورامزدا، من شاه هستم و او شاهی را به من، هدیه داد

ای که این نوشته‌ها و این نقش‌ها را که من تهیه کرده‌ام، می‌بینی از آنها حفاظت و مراقبت کن

اگر تا زمانی که توانایی داری از این نوشته‌ها و نقش‌ها مراقبت کنی، اهورامزدا یارت باد و دودمان و زندگیت بسیار باشد و همه کارهایت مورد قبول اهورامزدا باشد

داریوش در سال ۴۸۶ پیش از میلاد،  درگذشت. مقبرهٔ او در دل کوه رحمت در مکانی به نام نقش رستم در مرودشت فارس، نزدیک شیراز است. وصیت جالبی از زبان داریوش که آخرین آرزویش هم فقط آن بود، بر کتیبهٔ مزار اوتراشیده شده‌است

اهورامزدا این کشور را از لشکر دشمن، از خشکسالی و از دروغ پاس دارد

darius

Posted on December 5, 2013, in تاریخی و باستانی. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: