سفره جشن گواه گیری – ازدواج زرتشتیان

سفره جشن گواه گیری (ازدواج زرتشتیان ) چنین است

سفره سبز ، كله قند سبز، دستمال,شال سبز ، كلاه سبز داماد ، ‌توری سبز عروس ، رنگ سبز به نشانِ امرداد – جاودانگی و سرسبزی در زندگی
كتاب اوستا و كمربندِ كُشتی : به نشان باور و پایداری در دین زرتشتی
چراغ روشن ، آینه و گلابدان : یادآور فروغ و روشنایی دل و جان
نقل و شربت : نشان شیرین كامی در زندگی مشترك
قیچی : نماد پیوند عروس و داماد همكاری مداوم در كارها
نخ و سوزن : نماد پیوند همیشگی عشق و مهربانی در زندگی
تخم مرغ : نشان باروری و سهم پایانی از سوی خانواده عروس
انار : نشان سود بیكران در زندگی و داشتن فرزندانی نیكو
دانه های برنج و برگ های خشك آویشن : برای آرزوی تندرستی بی شمار در زندگی

Gavah_giri

Advertisements

Posted on October 20, 2013, in آداب و رسوم. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: