آیین آتش روی بام پنجه

آیین آتش روی بام ” تش بوم” در واپسین روز پنجه

atash_bam2

در گاهشماری ایران باستان ( گاهشماری اوستایی ) هر سال 12 ماه دارد و هر ماه 30 روز است که در پایان آخرین ماه ( اسفند ماه ) 5 روز ( پنجه ) به آن اضافه می شود که روی هم رفته میشود 365 روز ، این پنجه را پنجه بزرگ یا ” گاهانبار همس پت میدیم گاه” می نامند. واژه همس پت میدیم گاه برابر شدن روز و شب را معنی می دهد و در باور زرتشتیان هنگام آفریده شدن انسان است. هر روز از پنجه بزرگ را نامی ویژه است که از 5 بخش گات های اشوزرتشت برگرفته شده اند. 1-اهنودگاه 2-اشتودگاه 3-سپنتمدگاه 4-وهوخشترگاه 5-وهشتواش گاه که برابر است با 25 تا 29 اسفند ماه خورشیدی. پنج روز باقی مانده به گاهانبار همس پت میدیم گاه را پنجه کوچک می نامند که از 20 تا 24 اسفند ماه خورشیدی است. در پنجه کوچک خانه و کاشانه را برای برگزاری جشن نوروز آماده و آراسته می کنند. به باور نيكان ما در پنج روز مانده به پايان سال فروَهر درگذشتگان براي سركشي بازماندگان خود به زمين فرود می آيند و از همین روی در پايان گاهان بارهمس پت میدیم، در پايان شب سال ” سپيده دم “بر روی بام می روند و آتش افروزی آغاز مي شود كه با نوای اوستا در هم مي  آميزد. اين آيين با دميدن نخستين پرتوخورشيد پايان می پذيرد و جشن نوروز آغاز می شود

در این مراسم ، ظرفی پر از آب ، مقداری میوه که « ودرین » نامیده می شود ، چند شاخه سرو و شمشاد و آتشدان نیز بر پشت بام دیده می شود که ظرف آب وآویشن را پس از پایان آتش افروزی بر روی زمین می ریزند که این نشانه بدرقه روان درگذشتگان است . بوی خوش میوه هایی که در هنگام اوستا خواندن پاره شده است  بوی خوش کُندُر ، چوب سندل  که روی آتش ریخته می شود در هوا پخش می شود که روان درگذشتگان را شاد می کند

چنین به نظر می‌رسد که رسم آتش افروزی ایرانیان در شب چهارشنبه سوری برگرفته از آتش افروزی زرتشتیان ( ایرانیان باستان) در شب آخر سال باشد

نگارش : فریما

atash_bam1

atash_bam3

atash_bam4

atash_bam

Advertisements

Posted on August 22, 2013, in آداب و رسوم. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: