مناسبت های ماه تیر

مناسبت های ماه تیر
نام چهارمين ماه سال و روز سيزدهم از گاه نماي زرتشتيان “تير” نام دارد. در اوستا «تيشتري»، در پهلوي «تيشتر» و در فارسي به شكل تغيير يافته آن تير گفته شده؛ يكي از ايزدان است و به ستاره شعراي يماني گفته مي‌شود. اين فرشته نگهبان باران است و به كوشش او زمين پاك، از باران بهره‌مند و كشتزارها سيراب مي‌شود. هر گاه تيشتر از آسمان سر بر زند و بدرخشد مژده بارش باران مي‌دهد. در نوروزنامه خيام آمده است:« اين ماه را بدان جهت تير نامند كه اندر آن جو و گندم و ديگر محصول ها را قسمت كنند. در تير ماه، آفتاب از نهايت بلندي، شروع به فرود آمدن كند و اندر اين ماه آفتاب در برج سرطان باشد و اولين ماه از فصل تابستان باشد

Arash Kamangir

 نخستين مناسبت اين ماه، زيارت و نيايش در پيرنارستانه در يزد است كه از روز سپندارمزد ايزد، برابر با دوم تير ماه آغاز مي‌شود و ٥ روز ادامه دارد.

 مناسبت ديگر گهنبار چهره ميديوشهيم گاه به چم (معناي ) ميانه تابستان است كه از روز خور ايزد برابر با ٨ تير ماه آغاز مي‌شود و ٥ روز ادامه دارد. اين چهره هنگام كاشت دانه‌هايي مانند برنج و ارزن برگزار مي‌شده است

 جشن تيرگان نيز روز دهم ماه يعني در تير روز گرامي‌داشته مي‌شود

سيزدهمين روز در هر ماه زرتشتيان تير يا تشتر نام دارد. روايت است تشتر به باريدن باران كمك مي‌كند. در ماه تير هنگامي‌كه روز تير فرا مي‌رسد آن روز را جشن تيرگان مي‌نامند. تيرگان يكي از بزرگترين جشن‌هاي ايران باستان است. روايت است در زمان منوچهر شاه پيشدادي چون افراسياب توراني بر منوچهر پيروز شد و او را در طبرستان محاصره كرد، طرفين حاضر به سازش شدند و قرار بر اين شد از قله دماوند آرش، جوان دلير ايراني تيري به چله كمان نهد و تير را پرتاب كند . اين تير در كنار رودخانه جيحون بردرختي نشست و مرز ايران و توران مشخص شد.داستان ديگري كه درباره جشن تيرگان آمده آن است كه در زمان ساسانيان و پادشاهي فيروز، هفت‌سال در ايران خشكسالي روي داد و در چنين روزي مردم روي به بيابان آوردند و با نيايش خود از پروردگار آرزوي باريدن باران كردند ، پس از آن بارش باران شروع شد و به شادي آن در چنين روزي ايرانيان در يكديگر آب مي‌پاشند

آيين برگزاري اين جشن بدين گونه است كه چند روز پيش از جشن تيرگان تمام خانه را از درون و برون پاكيزه مي‌سازند و صبح روز جشن همه آب تني مي‌كنند و لباس نو مي‌پوشند

 هنگام زيارت نيايشگاه پارس بانو نيز در اين ماه است كه از مهر روز برابر با ١٣ تيرماه آغاز مي‌شود و ٥ روز ادامه دارد. اين نيايشگاه نيز در استان يزد قرار دارد

 روزهاي نبر هم عبارتند از: ماه روز برابر با نهم، گوش روز برابر با يازدهم، رام روز برابر با هيجدهم، وهمن روز برابر با بيست و نهم تيرماه

Advertisements

Posted on June 15, 2013, in مناسبت‌ ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: