حقوق بشر از دیدگاه اشو زرتشت

حقوق بشر از دیدگاه اشو زرتشت

hoghooghe_bashar

دین اشوزرتشت را باید نخستین دین حقوق بشر خواند (پرفسور جان هینلز)؛ حقیقتا حقوق بشر اصطلاح حقوقی و سیاسی عصر ما است. از نظر محتوای حقوق بشر، دین زرتشت بین مذاهب در بالاترین قرار دارد و علت آن بنیادهای باوری زیر است

1-

اهورامزدا سرچشمه خوبی ها و تنها خوبی ها است و بدی در آستان او راه ندارد. و همچنین انسان همکار اهورامزدا است که به مانند جرقه ای از وجود او است و بنابراین تمام خوبی ها را از او به ودیعه دارد پس باید در گسترش نیکی بکوشد

2-

الگوهای ناپسند رفتاری در گاتاها، آنهایی که حقوق بشر را تهدید می کنند مثل خشم و کینه توزی ، دروغ و بیداد، پشتیبانی از ستمگران، بی قانونی و تبعیض، در گاتاها با بیان های مختلف مردود شمرده شده است

3-

در گاتاها حقوق زن و مرد مساوی شناخته شده و زن برابر مرد است. زن و مرد را هنگام اختیا همسر در رده برابر قرار می دهد. اشوزرتشت در گاتاها به دختران و پسران اندرز می دهد که پیش از پیمان زناشویی با خرد خود رایزنی نمایند و همسری برگزینند که در پیش برد راستی با آنان همگام باشد.

4-

در گاتاها از واژه برده نام برده نشده و این نشان دهنده آن است که اشوزرتشت چنین پدیده ناشایستی را قبول نداشته است

5-

در گات ها آمده است که رهبران دنیایی ممکن است قوی و زورمند بنمایند اما نیروی راستین را آن رهبرانی دارند که با اشا و راستی هماهنگ باشند، در کارها با خرد خود رایزنی کنند و با داد رفتار کنند

6-

بر اساس باور گاتاها، خرد اهورایی ، راستی و توان اخلاقی ، از آن کسی است که برای آبادانی جهان کار کند. در همه کوشش ها باید دل را از دشمنی ، خشم و دروغ به درو نگاه داشت و راستی و مهر را افزایش داد

7-

گات ها سفارش می کند که نیکان باید باهم یگانه شوند و رهبرانی برگزینند که طرفدار راستی باشند ، با دانایی کار کنند و در راه تازه کردن جهان گام بردارند.

8-

در گات ها هیچ گاه مزیتی برای پیروان دین مزدیسنا یا همان زرتشتی ذکر نشده و فقط از پیروان راه راستی سخن گفته شده است

آرمان دین زرتشتی ، آرمان زندگی شادی بخش و خوشبختی است که با کوشش در این جهان با رسایی مینویی (معنوی) از راه دهشمندی و سازندگی به دست می آید

بر اساس کتاب دیدی نو از دینی کهن- فلسفه زرتشت به خامه دکتر فرهنگ مهر

Advertisements

Posted on April 21, 2013, in گوناگون. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: