مناسبت‌ هاي ماه خورداد

ماه پيوند بهار و تابستان يعني سومين ماه از فصل بهار «خرداد» يا «خورداد» است. ويژه روزها و مناسبت هاي مهم اين ماه عبارتند از

Picture 144

*جشن خوردادگان برابر با روز خورداد از ماه خورداد، چهارم خردادماه خورشيدي

واژه خورداد در اوستا هه اروتات HAORVATAT آمده است و نام يكي از امشاسپندان است كه رسايي و كمال معني مي‌دهد. نياكان ما در اين روز به سرچشمه ها يا كنار رودها و ساحل درياها مي‌رفتند، پس از ستايش اهورامزدا روز را با شادي و سرور با خانواده و دوستان مي‌گذراندند. و به يكديگر نيلوفر يا ياس پيشكش‌مي‌كردند

در بخشي از خرده اوستا يعني « همازور دهمان » نيز درباره اين ماه آمده است: در خوردادگان ، همازور خورداد امشاسپند مينوي آب و آباداني و پيشرفت جهان به سوي بالندگي ، رسايي و خوشبختي مردمان جهان باشيم

*روزهاي ويژه رفتن به نيايشگاه هاي «ستي پير» و «پيرسبز»

نيايشگاه ستي پير: روز ويژه زيارت و نيايش در اين مكان سپندينه، برابر است با اشتاد ايزد و ٢٤ خورداد ماه خورشيدي

نيايشگاه پيرسبز: روزهاي ويژه زيارت و نيايش در پيرسبز كه به آن پيرچك چك يا چكچكو نيز مي‌گويند، ٥ روز است كه روز اشتاد ايزد برابر با ٢٤ خورداد ماه خورشيدي آغاز مي‌شود و روز انارام ايزد برابر با ٢٨ خوردادماه به پايان مي‌رسد. در اين روزها هزاران تن از زرتشتيان از ايران و ديگر كشورهاي زرتشتي نشين به اين مكان مي‌آيند و به نيايش مي‌پردازند

*پرسه همگاني: در روز ٢٩ خورداد كه برابر است با اورمزد روز كه نخستين روز از تيرماه باستاني به شمار مي‌آيد. اين روز ويژه جانباختگان راه پايداري ايران زمين است.

*روزهاي نبر: در ماه خورداد روزهاي نبر برابر است با دهم كه ماه روز است ، دوازدهم كه گوش روز است، نوزدهم كه رام روز است و سي ام خورداد كه وهمن روز است

Advertisements

Posted on April 14, 2013, in مناسبت‌ ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: