مناسبت‌ هاي فروردين ماه

مناسبت‌هاي فروردين ماه

4s

نخستين مناسبت « جشن نوروز و آغاز سال نو » است كه با اورمزد و فروردين ماه در يكم فروردين برابر است. بسياري از زرتشتيان در اين روز به نيايشگاه‌ها مي‌روند و ساعت هاي آغازين سال را با نيايش به درگاه اهورامزدا و آرزويي سالي خوش سپري مي‌سازند

مناسبت ديگر، آيين كهني است به نام«جاي سبزباد» كه در آغازين روز از نوروز برگزار مي‌شود و خويشاوندان ودوستان درگذشتگان سال پيش، به ديدار خانواده درگذشته مي‌روند. اين آيين پرسه نيست و با آن تفاوت دارد

مناسبت بعدي، زادروز اشوزرتشت است كه در روز ششم فروردين ماه گرامي‌داشته مي‌شود

سيزده فروردين مناسبت ديگر است. تير و فروردين ماه سيزدهمين روز از هر ماه تير يا تشتر نام دارد. در باور ايراينان پيش از اشوزرتشت تير(تشتر ) ايزد باران است و ايرانيان باستان از بامداد روز تير از ماه فروردين سفره نوروزي را بر‌مي‌چيدند و سبزه ها را با خود بر مي‌داشتند و به دشت و صحرا مي‌بردند و به آب روان مي‌سپردند و با نيايش به درگاه اهورامزدا آرزوي بارش باران و سالي پر از فراواني و شادي مي‌كردند. سيزدهمين روز از هر ماه تير نام دارد. و در سيزدهمين روز از ماه تير آرش قهرمان ايراني در حالي صلح را در ايران برقرار مي‌سازد كه جان خود را از دست مي‌دهد. شايد نا خجستگي روز سيزده در نزد ايرانيان باستان به اين دليل باشد

مناسبت ديگر روزهاي زيارت پيرهريشت است. در روز امرداد تا خور (خير) يعني ٧ تا ١١ فروردين ماه زيارتگاه پيرهريشت در ٩٠ كيلومتري غرب يزد و در فاصله ١٥ كيلومتري شهر اردكان واقع است

جشن فروردينگان ( فرودگ ) هم در روز فروردين از ماه فروردين ( ١٩فروردين ماه)؛ نخستين جشن ماهانه در سال جشن فروردينگان ناميده مي‌شود.اين جشن به ياد فروهر پاكان برگزار مي‌شود. زرتشتيان در اين روز به آرامگاه‌ها مي‌روند و از موبدان مي‌خواهند براي شادي روان درگذشتگان اوستا بخوانند. اين روز براي زرتشتيان تعطيل است

روزهاي نبركه در آن زرتشتيان از خوردن گوشت حيوانات همانند گوسفند و گاو و مرغ خودداري مي‌كنند و به جاي آن از پروتئين هاي گياهي و ماهي و ميگو بهره مي‌برند، عبارتند‌از

دوم فروردين برابربا  وهمن روز ؛ ١٢ فروردين برابربا ماه روز؛ ١٤ فرودين برابربا  گوش روز؛ ٢١ فروردين برابربا  رام روز

Advertisements

Posted on April 14, 2013, in مناسبت‌ ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: