مناسبت‌ هاي ارديبهشت ماه

مناسبت‌ هاي ارديبهشت ماه

55253581

ارديبهشت ماه اوج بهار است و سرزندگي و شكوفايي، از هفته دوم اين ماه بهاري نخستين چهره گهنبار كه به چم(معناي) نيمه بهار است، آغاز مي‌شود. يعني از روز دهم ماه كه خور(خير) ايزد است، گهنبار چهره ميديوزرمگاه آغاز مي‌شود و به مدت ٥ روز يعني تا دي‌به‌مهر ايزد ادامه دارد.

 آغاز و پايان ماه ارديبهشت  در گاهشمار خورشيدي نيز برابر است با وهمن روز كه يكي از روزهاي چهارگانه نبر است. ديگر روزهاي نبر هم عبارتند از ماه روز برابر با يازدهم، گوش روز برابر با سيزدهم و رام روز برابر با بيستم ارديبهشت ماه. به اين ترتيب در اين ماه پنج نبر داريم.

دوم ارديبهشت ماه هم برابري روز و ماه در سالنماي كنوني زرتشتيان است و به اين شوند(دليل) جشن ارديبهشتگان را گرامي مي‌دارند.

امسال ١٩ ارديبهشت ماه برابر است با ورهرام روز كه بسياري از زرتشتيان در اين روز به نيايشگاه‌ها مي‌روند و به دادو دهش مي‌پردازند.

٢٥ ارديبهشت ماه نيز برابر است با اشتاد روز كه در اين روز هم بسياري به دادو دهش مي‌پردازند و در برخي از نيايشگاه ها آيين هاي ويژه‌اي برگزار مي‌شود.

ورهرام روز هم برابر با ٣٠ ارديبهشت شده است كه از ديگر روزهاي ويژه نيايش و داد و دهش به‌شمار مي‌رود.

از مناسبت هاي ملي نيز مي‌توان به ١٠ ارديبهشت ماه روز  ملي خليج فارس، يازدهم روز  جهاني كاروكارگر و ٢٥ ارديبهشت ماه روز بزرگداشت فردوسي اشاره كرد

Advertisements

Posted on April 14, 2013, in مناسبت‌ ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: