بهترین منش و بینش، برای پیروان راستی

بهترین منش و بینش، برای پیروان راستی

111

 به راستی خدایی که اشوزرتشت، آن را با دست‌های برافراشته و با بهترین و راست ترین نیایش‌ها و سرودها می‌ستاید، دارای چه ویژگی‌هایی است و چگونه خدایی است؟

 زرتشت، خدای خود را «اهورامزدا» – سرور دانای بزرگ – می‌نامد.

خدای زرتشت، خدایی است که همتا و رقیب ندارد و چون ندارد، بنابراین با هیچ‌کس و هیچ چیز در حال نبرد و درگیری نیست، بنابراین اشوزرتشت از پیروان خود نمی‌خواهد، که برای «اهورامزدا» وارد نبرد شوند، چون «اهورامزدا»، یگانه قدرت جهان مادی و مینوی(معنوی) است.

اما «اهورامزدا»، کسی را کامروا و پیروز می‌کند که در پرتو راستی و اندیشه‌ی نیک، از کردار نیکو برخوردار باشد. پس هرگز به کسی که با راستی و درستی همگام است گزندی نرسد و «اهورا‌مزدا» یاور راستی پویان و درست کرداران است.

انسان، موجودی است اندیشه‌ورز که همیشه درپی یافتن رازهای این جهان است و همیشه یک پرسش بنیادین داشته است، آیا جهان تصادفی به‌وجود آمده یا آفریننده‌ای داشته است؟

اما اشوزرتشت پاسخ این پرسش را نزدیک به۴۰۰۰ سال پیش داده است، بله، اهورامزدا؛ «سرورِ بزرگ دانا»، این جهان را بر پایه‌ی خرد و دانش پدید آورده است و سده‌ها، دانشمندان و بزرگان، پی برده‌اند که آفرینش این جهان نه از روی تصادف، بلکه بر پایه‌ی خرد و دانش است. بنابراین خدای اشوزرتشت، خدای راستین است، خدای صلح و دوستی و آرامش است، و خدایی است که با جنگ و خون‌ریزی و قربانی خوشنود نمی‌شود، پس چگونه او را خوشنود سازیم؟

کسی که بر پایه اندیشه نیک و گفتار راست و کردار درست، زندگی کند وخواهان پیشرفت و نوسازی جهان باشد، اهورا مزدا را خوشنود می‌کند و از بهترین منش و بینش برخوردار می‌شود.

اما کسانی که دروغ و اندیشه‌ی زشت را برگزینند به بدترین حالت روانی گرفتار و سرانجام در سرای دروغ و دوزخ جای می‌گیرند.

پس سرود ستایش خود را همراه با گفتار راست و کردار درست و اندیشه نیک به اهورا مزدا پیشکش می‌کنیم.

یاری نامه:

۱- گاتها، سرودهای جاودانه‌ی اشوزرتشت

۲- شناخت زرتشت، از دکتر حسین وحیدی

Advertisements

Posted on April 7, 2013, in گوناگون. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: