نيكی در دين زرتشت

نيكی در دين زرتشت

helping_hand

نیكی كه واژه اوستایی آن «هو» است از صفاتی به شمار می‌رود كه در سراسر فرهنگ دینی ستوده شده و دارای چنان پایگاهی است كه در توصیف از اهورامزدا بارها چنین گفته شده «اهورامزدا سرچشمه نیكی است.

در ‌یسنای هات ١٢بند-١ چنین آمده: «من اهورامزدا را آفریننده‌ی همه چیز می‌دانم و استوارم بر اینكه او نیكی و راستی است، مقدس است، فروغمند است، دانا و تواناست، همه نیكی‌ها از اوست، هنجار (نظام) هستی كه در سراسر گیتی دیده می‌شود، از او به وجود آمده است و كرات درخشنده از فروغ بی‌پایان او درخشانند.

همچنین در بسیاری از بندهای گاتها اهورامزدا را سرچشمه منش نیك و نیكی خوانده و به هنگام ستایش از اهورامزدا تصریح شده است كه با اندیشه‌نیك، گفتارنیك، و كردارنیك اهورامزدا را پرستش می‌كنیم و نماز می‌بریم. اما نیكی در این فرهنگ به هنگامی سزاوار ستایش دانسته شده است كه برای دیگران هم بهره نیك داشته باشد و شخصیتی نیكوكار خوانده می‌شود كه نتیجه كار و رفتار آن كس در راه بهره بخشی به دیگران باشد
در این باره در نیایش همازور دهمان همه‌جا به نیكی و به نیكوكاری تاكید شده است و می‌افزاید: همه نیكوان همیار و یگانه باشید، فزون توانا باد نیك اندیش، و دانای راد نیكخواه، فزون توانا باد نیك منشان جهان و زندگی شان دراز باد مردمان نیك و نیك رسان، فزون توانا باد نیكویی در گیتی و مینو، درود و نیایش فراوان باد بر نیكوكاران و كارنیك و دهش نیك اشوداد كه در هفت كشور زمین باشد، شادی و آرامش در زندگانی پر از آسایش بهره كسی است كه در اندیشه‌نیك و در گفتار و كردارنیك و نیكی‌اش به همه رساد. از آسمان نیك باراد. از زمین نیك رویاد و نیكان و مردمان از آن بهره‌مند شوند. بد اندیشان از آن بهره نیابند، مگر نیكوكار شوند. ای اهورا نیایش ما را بپذیر، باشد كه از زمره نیكان باشیم

دیرزیویم- درست زیویم- شادزیویم- كامروا زیویم – گیتیمان به كام تن باد و مینومان به كام روان – از نیكان و نیكوكاران و همیار با همه پاكان باشیم.

از این جهت است كه در این فرهنگ تنها نیك بودن بسنده نیست؛ بلكه باید این نیكی پرتوافكن بر دیگران باشد و دیگران هم از نیكی بهره برگیرند. در این آموزش‌ها بهترین نماز و نیایش هنگامی پذیرای درگاه اهورامزدا است كه همراه با نیكی و نیكوكاری نسبت به خود و دیگران باشد.

در یسنا ٢٩ بند ٤ در تقرب به اهورامزدا چنین آمده است: «ای اهورامزدا با اندیشه‌نیك و گفتارنیك و كردار راست و با نیكوكاری و پرهیزگاری می‌خواهیم به آستان تو نزدیك شویم و به تو رسیم.» بنابراین همان‌طور كه در پیش گفته شد در فرهنگ زرتشتی نیكی آنگاه ستوده می‌شود كه برای خود و دیگران نیكی به بار آورد و سود و بهره نیك داشته باشد.

كوتاه سخن آنكه یك زرتشتی واقعی برای شناسایی اهورای یكتا باید در راه نیكی گام نهد. نیكی ببار آورد و دیگران را از نیكی بهره‌مند سازد و در این صورت است كه اهورامزدا را شناخته و در راه تقرب به او گام برداشته است. پس برای استحكام پایه‌ی اخلاقی نونهالان شایسته است كه پدران و مادران در خانه و خانواده این بنیاد اخلاقی را از زمان كودكی به فرزندان خود بیاموزند و پایه‌ی اندیشه و گفتار و كردار آنها را بر نیكی و بهره‌بخشی به دیگران استوار دارند. زیرا از این راه است كه در زندگانی اجتماعی خود را دوست و به یار جامعه و افراد دانسته و عضوی سودمند و سودبخش خواهد بود.
بنابراین نیكی راستین آن است كه بهره‌ی آن به خود و دیگری ارزانی شود. و این آموزش عالی را همواره باید در نظر داشت كه «شادی و خوشبختی هنگامی پایدار می‌ماند كه نیكی و نیكوكاری به آفریدگان اهورامزدا برسد و جهان و جهانیان از نیكی و شادی برخوردار باشند. این است راه رستگاری در گیتی و مینو»

امید آنكه در راه نیكی گام برداریم و از نیكی خود دیگران را هم بهره‌مند سازیم.

نوشته: زنده‌یاد اردشیر جهانیان
منبع: كتاب بیست‌و‌یك نوشتار

Advertisements

Posted on April 1, 2013, in گوناگون. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: