دانلود گات ها

 گات ها ، کتاب دینی زرتشتیان
گات‌ها از كهن‌ترین و مقدس‌ترین بخش‌های اوستا است كه از خود اشوزرتشت به یادگار مانده‌است. گات‌ها جمع گات و به معنی سرود یا شعر و نظم است. گات در زبان پهلوی به گاس تبدیل شده و به فارسی گاه گوییم كه جمع آن گاهان است. در میان زرتشتیان ایران منظور از یشت‌ گاهان همان سرودهای گات‌ها است.
گات‌ها دارای پنج گات یا سرود است كه جمعاً به هفده‌(ها) یا بخش تقسیم می‌شود كه در دل یسنا جای دارد. گات‌های پنج‌گانه عبارتند از: 1-اهنودگات یا گاه 2-اشتودگاه 3-سپنتمدگاه 4-وهوخشترگاه 5-وهشتواشت گاه.

GATHA

دانلود گاتها با برگردان های مختلف

گات ها ، برگردان از موبد فیروز آذرگشسب

گات ها ، برگردان از استاد پورداوود

گات ها ، برگردان انگلیسی از موبد فیروز آذرگشسب

گات ها ، برگردان موبد رستم شهزادی

گاتها ، برگردان دکتر وحیدی

گاتها ، دکتر ساسانفر

گات ها ، کانون دانشجویان زرتشتی

گاتها ، پروفسور شوشتری

گاتها ، دکتر خسرو خزایی

گاتها ، دکتر جعفری

گاتها ، آرمین کسروی

یادداشت های گاتها

گاتها ، انجمن موبدان

Advertisements

Posted on March 29, 2013, in کتابهای زرتشتی. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: