بيش از 350 نام اوستایی – زرتشتی و ايرانی

بيش از  350  نام اوستايي – زرتشتي و ايراني دربرگیرنده کوردی – پارسی – آذری – بلوچی – بختیاری و . . .

نامهاي بانوان ايراني

نامهاي مردان ايراني

از زنان ويس و رامين آبنوش از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش – نیای داریوش آریارمن
دختر سپيتمن سردار ايراني آپاما یکی از فرماندهان کورش بزرگ آرتاباز
وزير خزانه داري اردوان چهارم اشکاني آرتادخت شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم ارشان
دختر کورش بزرگ – زن داريوش آرتيستون نام پدر بزرگ داریوش بزرگ ارشام
شهبانوي اردشير يکم هخامنشي آرگون بنیانگذار سلسله ساسانیان – اردشیر بابکان اردشیر
آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا آذرمهر نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول اردوان
نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران آذرنوش نام کشیشی در زمان ساسانیان اردا
نام شاهزاده – ملکه و پرنسسز در ایران آزیتا نام پدر بزرگ داریوش اول ارشاما
به معني آتش – از نامهاي باستاني آتري نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان ارشک
خوشرنگ و زيبا – دختر اردشير دوم هخامنشي آپامه نام قهرمان وطن پرست ملی ایران آرش
از نامهاي باستاني آرتا نام فرشته آراد
زن اردشير درازدست شاهنشاه هخامنشي آنديا نام کورش اول آرآسب
دختران در زمان اشکانی ویس و رامین آذرگون نام پادشاه دادگستر ایران انوشیروان
آتش مهر آذرمهر جاودانه انوش
دختر ارته باذ و خواهر برسین آرتونیس نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد اَفشین
فروتنی – پاکی – نگهبان زمین آرمه ئیتی شخصیتی در شاهنامه – پدر فریدون آبتین
دختر همیشه جوان – دختر خسروپرویز – زنی که شاه شد آذرمیدخت نام يکي از پادشاهان خوزستاني در زمان داريوش بزرگ آترين
نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است آسیمن نام فرمانده ارشد گردونه هاي کورش بزرگ آرتاباز
دختر داریوش سوم آماستریس نام والي فريگيه در زمان کورش بزرگ آرتام
دختر یزدگرد سوم ساسانی اَدرک برخواسته از نسل آريا – داده شده آريايي آرياداد
فرشته آب در ایران باستان اَردویسور نام هفتمين پادشاه ماد آرتين
شهبانو اشکانی همسر اردوان آرته دخت نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا آريا
نامی ایرانی آریا ناز آرياي بزرگ – از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک آريامس
 گوینده راستی- نام دریاسالار زن  آرتمیس دارنده مهر – از سرداران داريوش سوم آريامهر 
 صادق – راستگو – نام دختر داریوش  آرتنوس ايرانداد اوستا آريوداد
 نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت  آسا

يکي از بهدينان در فروردين يشت

آيوت 
 نامي ايراني  آتاناز از همپيمانان داريوش بزرگ در براندازي برديا آرتامن 
 نامي ايراني  آتنا کنيه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکاني ارشکان
 دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار  آتوسا از سرداران داريوش سوم آريومهر
 نام عمه یا خاله شاپور شاه  آتوشه فرزند کوچک اردشير شاهنشاه ايران اوراش
 نامي ايراني  آوید متعلق به نسل آریا آریانا
 آب پاک و تمیز  آویسا هم پیمان داریوش اول اوتانا
 همچون ماه و مهتاب  آیدا نیای یازدهم زرتشت آئیریک
 چهره زیبا همچون ماه – آیسان  آیدان کیش – راه و روش آئین
 نور ماه و مهتاب- آیناز  آیلا سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه آئین گُشنَسب
 آراستن و زیبا کردن  آرا منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی آپاسای
 نام دختران در ایران باستان  آرمیلا پسر اسفندیار آتروترسه
 شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید  آرمیتان سردار ایرانی که والی آذربایجان بود – سردار داریوش آتروپات
 درخشان – نورانی – باهوش  آروشا آذرنوش – پاکدین زرتشتی آترونوش
 نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند  آرتا نگهبان ویژه کوروش بزرگ آرتاپارت
 قابل اشتعال  آلیش یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ آرتام
 نام گل  الیا هفتمین پادشاه ماد آرتین
 نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا  آمیتریس راهنما و راهبر – نامی اوستایی آریاز
 نام دوشیزه در زمان زندیه  آموتیا فرزند کوروش هخامنشی آروکو
 نام فرشتگان اهورامزدا  آناهیتا نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی آریابد
 همسر اردشیر اول  آندیا پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه آریاراد
 نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه  آنیتا یکی از بهدینان زرتشتی آیوت
 خوشحالی و سرور و شادی  انوشا ایران منش در روزگار ساسانی ائیریه من
نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی   انوشک نامی پهلوی – از سرداران کورش بزرگ ادیشه
 نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی  انوشه پسر خشایارشاه اَرتاریا
دوست ترین – نامی از دوره هخامنشی اَرشیت از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین اَرتامن
شهبانوی خشایارشا اَمِستریس فرمانده ناوگان خشیارشا اَرتاوند
زن پسر سیامک اوراشی در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است اَرتور
از شاهدخت هاي هخامنشي ارشين یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش اَرتَمَن
نام نامه نخعي – نام باستاني ارشنوش در اوستا یعنی برترین راستی – سرداری هخامنشی اَرتَبرزین
از نامهاي پهلوي افروز راستین و بزرگوار اَردین
از نام نامه نخعي ارشانوش فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک اَرزین
مادر زمین – شکوفه – نام دهی در شما ایران الیکا نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون اَرسیما
نام مکانی در رودبار الیزه نامی اوستایی و رقیب زریر اشتوکان
فدا کننده المیرا کسی که از راستی و نیکی سود جسته است اشاداد
مرتبط با زمین اریکا در پهلوی اُمیت – از نویسندگان دینکرد زرتشتیان اُمید
همسر داریوش سوم اِستاتیرا پسر اردشیر سوم اُوَرَش
رنگین کمان ایرسا از سرداران کوروش بزرگ اُورداد
 ستایش کردن  افرا شاهان سلسله اشکانیان اشکان
 شکوه خورشید  افشید شاه خوارزم بکتاش
 شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید  ارنواز به معنای آتش بزرگ برسام
دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد برسین از موزیسین های دوره ساسانی بامشاد
خوش مشرب – مطبوع – دلپذیر بهنوش پدر مزدک بامداد
نامي ايراني به معنی بهترین روشنایی بهشید بابک خرمدين تنديس وطن پرستي ايرانيان بابک
زیبا و خوش چهره بیتا نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرويز شاهنشاه ساساني باربَد
دانا و بیننده بینا از سرداران نامي ايران برتهم
بهشاد – بهرخ – بهتاب بهرو از سردارن يزدگرد شاهنشاه ساساني برسام
زن ايراني اسکندر گجستک برسين کي بيارش – همان آرمين شاهنامه بيارش
خواهر داریوش سوم هخامنشی پُرشاد ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک باتیس
 جرقه – دختر ایرانی  پرشه از سپهبدان مازندران باوَند
همسر داریوش دوم – در اوستايي به معني بسيار شاد  پروشات فرزند کوروش بزرگ بَردیا – بَردیه
دختری در ویس و رامین پری ویس پدر بهرام – از موبدان یزد بروسا
باغ و بهشت – واژه پاراديز انگليسي از همين است پرديس برادر زن هرمز چهارم ساسانی بَستام
پريزاد – پريسا – پريداد – پري تن پريوش نیک آفریده شده بهداد
دختر برديا – نوه کورش بزرگ پارميس نیکترین راه – بهترین انتخاب زندگی به رَوِش
زن داريوش دوم هخامنشي پريزاد کی بیارش – همان آرمین شاهنامه بیارش
پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب پورچيستا دبير انوشه روان دادگر و بنيانگذار شاهنشاهي ساساني پاپَک
شاهزاده اي که پیشکش کورش بزرگ شد پانته آ پدربزرگ ساسان بنوشته کتيبه کعبه زرتشت پارديک
همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان پریساتیس نبيره سام – بدرود – شادباش پِدرام
دختر ارشد کورش بزرگ پارمیس از نامهاي ايران باستان – تازي شده اش ابراهيم پرهام
ستاره تارا از نامهاي اوستايي به معني رزمجو پِرشان
مادر لهراسب – دختر آرش کمانگير تناز از پهلوانان ایران زمین پوریا
فرشته مهر و دوستی توشنامئیتی جستجو کننده راستی و درستی پویان
از نامهای زرتشتیان امروزی تیتک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه تورک
عاشق نوازش تینا پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان تیران
شهبانوي اردشير درازدست جاماسبه بزرگ روحاني زرتشتي که اوستا را گرد آوري کرد تنسر
فرشته دانش و خرد – زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده چيستا بزرگ پيکر و دارنده اندام نيرومند تهمتن
نامي ايراني دل آسا پادشاه رمنستان- پادشاه اشکاني تيرداد
همچون مروارید درسا از سرداران نامي خشيارشا – پادشاه ارمنستان تيگران
شهبانوی اردشیر یکم داماسپیا  حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان  جاماسب
نامی ایرانی دینا  از شخصیت های شاهنامه  جویان
 همسر کمبوجبه – شاهزادگان هخامنشی  ردیمه  سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش  جمشید
 دختر داریوش دوم  رکسانا پسر رستم ذال جهانگیر
مادر داریوش اول – پرنس در اشکانیان رُدگون کنيه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشيروان چوبين
پسنديده و دوست داشتني رائيکا در اوستا به معني نيکنام – شاهنشاه ساساني خسرو
بانوي شهرين رادنوش  شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ  خشایار
پسندیده و دوست داشتنی رائیکا فرستاده شهر از طرف فرشته مهر دادمهر
فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد راتا خسرو پرویز شاه ایران دارمان
دختری از خاندان جمشید زرشام شاه شاهان – شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران داریوش
همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد سپاکو نهمين پادشاه کياني – پسر رستم – داريوش دارا
ستاره باران در زبان پهلوی سَتوِش ديانوش دوانوش – دارنده جاودانگي دانوش
زیبا – خوش چهره سریرا فرمانده ایران در کاپادوکیه داتام
خواهر خشایارشاه سندوس از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان داریو
کامروا – مادر داریوش سوم – دختر اُستان برادر اردشیر دوم سی سی کام از خاندانهای ایرانی دانین
دختر مهراب پادشاه کابل سیندخت پادشاه ماد ایرانی دیااکو
زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربيت کرد سپاکو از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک روشاک
سیمرغ ساینا رادترين-با داد و دهشترين-از سرداران ارشير دوم راتين
مقدس ایرانی سپنتا نام پيکرنگار بهرام گور شاهنشاه ايران رسام
از نامهای رایج امروزی شراره از فرزندان کيخسرو و برادر رامي رامين
پارسا – پرهیزکار شاهیده در پهلوي روژوه- وزير بهرام شاهنشاه ساساني روزبه
دختر روشنایی و نور شیددخت از سرداران ايراني در جنگ با اسکندر گجستک روشاک
مادر بزرگ اشو زرتشت فرنو از سرداران اردشیر دوم – رادترین مرد راتین
نام زنان در ايران باستان فرگون پیشکار دربار انوشیروان دادگر رام برزین
از نامهای رایج امروزی فرنوش پسر زادشم رایش
زن کيگشتاسب در شاهنامه کتايون برادر بزرگ اشو زرتشت رتوشتر
برخواسته از نسل کيانيان  کیانا نامی ایرانی ریوشاد
همسر کورش بزرگ کاساندان همپیمان داريوش بزرگ که گوش و بيني خود را در فتح بابل بريد زوپير
از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل گلدیس نام فرزند کيکاوس ژوپين
نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران لبینا از نامهاي کهن زرتشتي ايران ساميار
مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید لیدا پدر بزرگ رستم سام
مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید مهشید فرزند کيکاوس – شخصيت اسطوره اي ايرانيان سیاوش
مرهم – نام زنبور عسل در یونانی ملیسا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان سورنا
ماندانا – مادر کورش بزرگ – همسر کمبوجیه اول ماندان نامی مقدس در ایران باستان سپنتا
ملکه در ایران مرسده در اوستا سپنته میتر – قاتل خشایارشا سپند مهر
فرشتگان مقدس ایران باستان میترا در اوستا سپیتریدات – داده خداوند سپهرداد
دختر مهرداد پادشاه اشکاني ميترادات از درباریان آستیاگ ماد سپیتا
نامهای رایج امروزی مهر نوش گوش دادن به صدای وجدان – پیک ایزدی در دین بهی سروش
شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان ماندوی تابش سرخ – پسر زال سهراب
از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره مهدیس پسر کی کاووس سیامک
به معنی چهره ای همچون ماه مهرو در اوستا سَئنا – از پیروان زرتشت سینا
به معنی دختری همچون ماه مهدخت نام زرتشتیان امروزی – نام بهرام گور شاه بهرام
مهر دختر آریایها مهر آریا از شاهان باوندی شروین
کیش مهر ایرانی مهر آئین چهره شاهانه – از موبدان ساسانی شهروی
از زنان شاهنشاهان هخامنشی میرتو از شاهان شیروانی ایران شیروان
بانوان پارسا در دین زرتشتی نائیریکا از شاهان ساسانی شیروی
مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی نوشید سردار بزرگ خسرو پرويز از خاندان وهمنزاد شاهين
فرشته نگهبان آذرخش نِیشام وزير شاهنشاه شاپور شهروز
نامي ايراني نازنوش پدر هرمزد – نگارنده کعبه زرتشت شيراک
دختر یکی از شاهان پارتی نیسا داده شده از شاه شهداد
نیوشا- گوش دهنده- نوشه نیوشه مرد بزرگ شایگان
پرنس در زمان ساسانیان نوشا پسر زیبا فرهود
دختر مهرداد و خوهر ميترادات اشکانی نيسا نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت فَرَوَهَر
نام فرشته نگهبان آذرخش نيشام نام یکی از شاهان گذشته فریان
نام مادر ماني نقاش  که خود را پيامبر ناميد نوشيد به معني راست و درست فَربُد
اناهيت – اناهيتا – فرشته آب ناهيد از پادشاهان ايراني در گرجستان فرمنش
نام گل وانوشه از پادشاهان ساسانی فرامین
ویشکا- ویدا – ویستا ویرا لایش و شایسته فرزام
پردانش – دختر پاکدامن و با اصل و نسب وستا نامی ایرانی فرزین
در اوستايي ويستا – پر دانش و فرهنگ ويدا سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است فَرَه وَشی
نامی پهلوی به معنی گل ورتا دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست فرورتیش
معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان ویس نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین فرهاد
هفتمين پادشاه کياني – دختر کيگشتاسب هما  از شاهان پیشدادی – فرزند سیاوش- نوه کیکاوس  کیخسرو
واژه ای پهلوی به معنی خوش رام – خنده رو هورام  ستاره  کیان
پهلوي ياسمن – نوعي گل- دختري در ويس و رامين ياسمين  یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ  کامبیز
خواهر آریوبرزن – زنی سردار در آذرآبادگان یوتاب فرزند کاوه – شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها کارن
    دومين پسر کيغباد- پسر کي اپيوه کيارش
    برادر فريدون شاه پيشدادي کيانوش
    کيامنش – کيافر – کيانزاد کيانمهر
    از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن کارین
    نامی ایرانی کامیار
    پسر مرزبان کُردان
    پسر کی قباد کی آرمین
    نامی ایرانی کیازند
    برادر شاه فریدون پیشدادی کیانوش
    پسر موبد سروش کیوان
    نامی ایرانی کیومهر
    بنيانگذار شاهنشاهي و حقوق بشر جهان  کورش
    پسر گیو گودرز
     از شاهان ایران باستان  گشتاسب
    از وطنپرستان ديلمي ليشام
    پسر کیخسرو شاه کیانی لُهراسب
    نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد مانی
    نامی از دوره هخامنشی مِهربُد
    نامی ایرانی مهیار
    از سرداران مادي کورش بزرگ – ماه یزد یار – همسنگر بابک مازيار
    از نامهاي دوران هخامنشي – آفريننده مزدا – آئین آورنده مزدکیان مزدک
    پادشاه ايراني در کابل و پدر رودابه مهراب
    همان ميتران پهلوي – از خاندانهاي اصيل ساساني مهران
     نام ایرانی  مهراشک
     نام ایرانی  مهرساد
     نام ایرانی  مکابیز
    نام شاپور اول مهرک
    از دانشمندان ایرانی نیما
    نام رودخانه ای در ایران نیکا
    برادر کوچک اشو زرتشت نيوتيش
     از شاهان ساسانی  نرسی
    نورانی – مقدس – دارای احترام ورجاوند
    امید – آرزو – سپهبد تبرستان وَندا
    نامی پهلوی – همان بهرام وَهرام
    هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین ویسپار
    یکی از شاهان ایران وارتان
    نام بسیاری از شاهان ایران هُرمُز
    پسر ویسه و برادر پیران هومان
     ظاهر سالم و زیبا  هیراد
     از فرمانده هان داریوش بزرگ  هیتاسب
     روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت  هیربد
     یکی از پهلوانان ایرانی  هژیر

تقديم به همه ایرانیان آزاده فلات ایران ٫ فرزندان دلیر و برومند سرزمین ورجاوند ائیرانه وئیجه

Advertisements

Posted on March 29, 2013, in گنجینه نامهای ایرانی ، اوستایی ، زرتشتی. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: