رنگ سبز و جایگاه آن در فرهنـگ زرتشتی

رنگ سبز و جایگاه آن در فرهنـگ زرتشتی

 Zartosht_GREEN

رنگ سبز پس از رنگ سفید در میان همه ی رنگ ها از جایگاه ویژه ای در میان زرتشتیان برخوردار است.

به گونه ای که در همه ی آیین های دینی این رنگ به روش های گوناگون خود را نمودار می سازد.

مانند به کارگیری از برگ سبز مورت در همه ی جشن ها و آیین های آفرینگان خوانی ، به کار بردن دستمال سبز در آیین های نامزدی و گواه گیری ( عقد کنان ) و همچنین به کارگیری نام و واژه ی سبز در گفتگوها مانند : دستت سبز ، دلت سبز ، سرت سبز و آیین های” جا سبز باد “ و نیز جاهایی مانند پیر سبز.

1-gant

رنگ سبز به عنوان رنگ نماد سپنته آرمییتی امشاسپند سپندارمذ به چم مهر و فروتنی که چهارمین امشاسپند از میان 7 امشاسپند یا فروزه های جاویدان خداوند ( اهورامزدا ) نیز گفته می شود.

فرآیند پایانی این جستار این است که یک زرتشتی با بهره گیری از رنگ سبز و واژه های سر ، دل و دستت سبز یادآور می شود که احساس و کردار خویش را در میانه نگه دارد.

و نیز با بکارگیری از رنگ سبز در آیین ها و جاهای سپندینه( سپندینه = مقدس ) میانه روی در هر چیزی را به نام یکی از ریشه دارترین ریشه های فرهنگی خویش یادآور می شود.

Advertisements

Posted on January 7, 2013, in گوناگون. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: